Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Borgernær forløbskoordination

Kort fortalt

Deltageren kan på baggrund af generel og specifik viden om borgerforløbet samt organisations- og systemforståelse samarbejde med borgeren om koordination af forløbet, således at borgeren oplever behandlings- og rehabiliteringsforløbet som sammenhængende.

Borgernær forløbskoordination

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47820 - Borgernær forløbskoordination

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og eventuelt social- og sundhedshjælpere som arbejder med borgerforløb på tværs af sektorer.

Beskrivelse: Deltageren kan i respektfuldt samarbejde med borgeren og pårørende med behov for personlig støttet koordination bidrage til borgerens oplevelse af et sammenhængende forløb.

Deltageren kan på baggrund af generel viden om patientforløb, herunder forløbsprogrammer og rehabiliteringsplaner, samt specifik viden om det enkelte patientforløb støtte borgeren i overgange i det videre behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Deltageren kan derudover gennem professionel dialog motivere borgeren i forløbet. Endvidere kan deltageren medvirke til at skabe sammenhæng og støtte borgeren i at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af tiltag og aktiviteter i forløbet.

Deltageren kan på baggrund af organisations- og systemforståelse samarbejde med relevante aktører i de forskellige sektorer om sammenhæng i borgerforløbet samt bidrage til at styrke samarbejdet på tværs af sektorer.

Fagnummer: 47820 Borgernær forløbskoordination Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00