__ldrepleje_undergruppe

Borgere med kronisk sygdom

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer bl.a. at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling.

Borgere med kronisk sygdom

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du kan identificere borgerens behov
  • Du kan støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i et godt hverdagsliv
  • Du lærer, hvordan du kan være med til at styrke borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling
Info om fag
46834 - Borgere med kronisk sygdom

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for andre medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, der arbejder med borgere med kroniske sygdomme.

Beskrivelse: I samarbejde med borgeren med kronisk sygdom og dennes netværk kan deltageren medvirke til at identificere borgerens behov med respekt for betydningen af identitet og autonomi.
På baggrund af viden om fællestræk ved kronisk sygdom samt kronikerindsatsen kan deltageren støtte borgerens rehabilitering med fokus på det gode hverdagsliv og herunder medvirke til en styrkelse af egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. I det arbejde kan deltageren inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.
Deltageren kan desuden løbende ajourføre sin viden om kroniske sygdomme og sit kendskab til tilbud og muligheder samt indgå i dialog med borgeren og dennes netværk om disse.

Fagnummer: 46834 Borgere med kronisk sygdom Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75