Dagtilbud_undergruppe

Børns sociale udvikling

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig handlemuligheder, der understøtter børns behov for deltagelse, medindflydelse, og udvikling af empati i samspil med andre børn og voksne. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde bevidst pædagogisk med et læringsmiljø, der har fokus på børns sociale fællesskaber med vægt på legens betydning for børns sociale udvikling, 0-6 år. Uddannelsen kan med fordel tages i sammenhæng med AMU-uddannelsen "49776: Børns alsidige personlige udvikling"

Børns sociale udvikling

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49775 - Børns sociale udvikling

Målgruppe: Pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere.Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Beskrivelse: Med afsæt i de to pædagogiske læringsmål for social udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan kan deltageren:

Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, som fremmer alle børns deltagelsesmuligheder, gennem viden om børns sociale udvikling, forældresamarbejde og betydningen af medindflydelse og deltagelse i fællesskaber med andre børn og voksne.
Anvende viden om børns sociale udvikling gennem leg og legens betydning i de lege, børn er en del af i den pædagogiske praksis.
Arbejde bevidst som empatisk rollemodel

Fagnummer: 49775 Børns sociale udvikling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50