SOSU_og_P__D_hero

Børns motorik, sansning og bevægelse 1

Kort fortalt

Efter endt uddannelse vil du have viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Kurset vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er tilpasset så alle børn har deltagelsesmulighed.Du lærer hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer på bevægeaktiviteter, så de er med til at give børn alsidige muligheder for at gøre brug af og lære gennem krop og sanser.

Børns motorik, sansning og bevægelse 1

27-02-2023
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt
  • Du får kendskab til hvilke aktiviteter, der understøtter den sansemotoriske udvikling
  • Du får viden om aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn har mulighed for at deltage
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der ikke har arbejdet målrettet med læreplanstemaer og kun har mindre viden og praktisk erfaring med at arbejde med fokus på børns motorik, sanser og bevægelse.

Beskrivelse:
Deltageren kan forstå betydningen af børns udvikling af krop, sanser og bevægelse for at fremme barnets dannelse, trivsel og udvikling i børnefællesskaber.
Deltageren kan anvende viden om børns sansemotoriske udvikling til at understøtte hele barnets udvikling og trivsel.
Deltageren kan iværksætte initierede bevægeaktiviteter, der tager udgangspunkt i børnegruppens aktuelle udviklingsniveau, motoriske kompetencer og bevægeglæde.

Fagnummer: 48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40