Børns leg og den legende tilgang

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du inddrage børneperspektivet og skabe, tilbyde og evaluere på læringsmiljøer, der understøtter alle børns selvorganiserede leg, de vokseninitierede lege, i rutinesituationer og i de spontant opståede lege. Du kan indtage forskellige roller der er med til at understøtte, guide og rammesætte alle børns leg og deltagelsesmuligheder, der er vigtige forudsætninger for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Børns leg og den legende tilgang
03-01-2022
Kompetenceforløb børneområdet EGU
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
5 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med aldersgruppen 0-5 år. Det være sig pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Beskrivelse: I det pædagogiske arbejde med børn, den styrkede pædagogiske læreplan, de brede læringsmål og det pædagogiske grundlag, kan deltageren:

Understøtte alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med afsæt i barnesynet og en forståelse for, at legen har en værdi i sig selv.
Inddrage børneperspektivet og skabe, tilbyde og evaluere på læringsmiljøer, der understøtter alle børns selvorganiserede leg, de vokseninitierede lege, i rutinesituationer og i de spontant opståede lege.
Skabe lege- og læringsmiljøer der understøtter børns udvikling, fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, selvværd og identitet.
Møde barnet med en legende og nysgerrig tilgang, der understøtter børneperspektivet og fremmer børns sociale kompetencer og personlige læring.
Indtage forskellige roller i forhold til børns leg, for at støtte, guide, rammesætte og give alle børn deltagelsesmulighed og positive oplevelser i og med leg.

Fagnummer: 49846 Børns leg og den legende tilgang Varighed 5 dage
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 0,00
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik