Dagtilbud_undergruppe

Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du arbejde med børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø. Uddannelsen giver dig viden om, hvilken betydning det har for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse, og du lærer, hvordan du med konkrete metoder og tilgange kan undersøge og inddrage børneperspektivet. Du får indblik i, hvordan det kan ses i sammenhæng med hele Den styrkede pædagogiske læreplan.

Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20932 - Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er pædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Det kan være dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, eksempelvis familieplejere.

Beskrivelse: Deltageren:

kan anvende viden om og forståelse for betydningen af at inddrage børneperspektivet i tilrettelæggelsen af trygge og pædagogiske læringsmiljøer.

Herunder:

har faglig viden om hvorfor børneperspektivet er vigtigt.
kan anvende forskellige tilgange og metoder til at undersøge og inddrage børns perspektiver.
kan reflektere over egne evner til at udvise empatisk nysgerrighed ift. barnets oplevelsesverden, og derved udfordre egne for-forståelser i det pædagogiske arbejde med børn.
har kendskab til hvordan arbejdet med børneperspektiver kan ses i sammenhæng med de øvrige temaer i det pædagogiske grundlag samt de 6 læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Fagnummer: 20932 Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25