Dagtilbud_undergruppe

Børn og seksualitet

Kort fortalt

Du vil på denne uddannelse lære om børns forhold til seksualitet og seksuelle udtryk, samt blive klædt på til at støtte barnet i at sætte grænser for sig selv og respektere andres grænser i leg og adfærd, der rummer seksuelle elementer. Du vil opnå viden om barnets aldersafstemte seksuelle udvikling og lære at skelne mellem passende og upassende seksuel adfærd hos børn.

Børn og seksualitet

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44865 - Børn og seksualitet

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, SFO/klub samt familieplejere.

Beskrivelse: Deltageren kan støtte barnet i at udvikle både nysgerrighed og situationsforståelse i forhold til barnets seksualitet og seksuelle udtryk, samt i at sætte grænser for sig selv og respektere andres grænser for så vidt angår leg og adfærd, der rummer seksuelle elementer. Herunder kan deltageren, som del af det daglige pædagogiske arbejde, på barnets præmisser indgå i dialog med barnet omkring seksuelle emner.
På baggrund af faglig viden om barnets aldersafstemte seksuelle udvikling kan deltageren skelne mellem passende og upassende seksuel adfærd i børnefællesskabet, og videregive relevante observationer som led i at forebygge seksuelle krænkelser. Som del af det arbejde kan deltageren inddrage kolleger og forældre med forståelse for betydningen af egne holdninger og normer.

Fagnummer: 44865 Børn og seksualitet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25