Datakommunikation___Sikkerhed_undergruppe

Big Data: Begreber, teknikker og processer

Kort fortalt

Deltageren kan beskrive forskellige begreber, teknikker, modeller og processer, der udgør Big Data, samt de dataformater, databaseløsninger, lovgivningsmæssige aspekter og mulige sikkerhedsproblemer, der ofte indgår i Big Data løsninger. Deltageren kan desuden overføre løsningsmuligheder i forhold til egen praksis

Big Data: Begreber, teknikker og processer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49563 - Big Data: Begreber, teknikker og processer

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med Big Data løsninger, der kræver besiddelse af viden om de teknikker og processer, der udgør Big Data, og som kender forskellige dataformater og sikkerhedsproblemer, der ofte indgår i Big Data løsninger.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har grundlæggende kompetencer i forhold til databaser.

Beskrivelse: Deltageren kan beskrive forskellige begreber, teknikker, modeller og processer, der udgør Big Data, samt de dataformater, databaseløsninger, lovgivningsmæssige aspekter og mulige sikkerhedsproblemer, der ofte indgår i Big Data løsninger. Deltageren kan desuden overføre løsningsmuligheder i forhold til egen praksis.

Deltageren kan herunder anvende opnået viden om:

- Hvad begrebet Big Data står for

- Standarder, modeller og processer, der typisk indgår i Big Data løsninger

- Dataformater og databaseløsninger, der kan indgå i Big Data løsninger, som fx XML, CSV, SQL og NoSQL

- Software- og Cloud-løsninger, der kan anvendes til indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af Big Data

- Håndtering af persondata, herunder centrale elementer i persondataforordningen og grundlæggende Data Privacy i juridiske ting, som fx hvordan man handler med en Digital Service

- Mulige sikkerhedsproblemer ved Big Data løsninger

- Løsningsmuligheder fra eksempler på Big Data løsninger.

Fagnummer: 49563 Big Data: Begreber, teknikker og processer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70