F__devareindustri_undergruppe(2)

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om fiskemels kvalitet, herunder melkøling og formaling inkl. transportsystemer, hygiejne og rengøring, samt tørre og inddamper. Desuden om mølleanlæg og deres opbygning og hvordan formaling udføres teoretisk og praktisk.

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49536 - Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i fiskemels- og fiskeolieindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Generel viden om fiskemels kvalitet herunder melkøling og formaling inkl. transportsystemer, hygiejne og rengøring, samt tørre og inddamper.
Viden om og forståelse for hvordan tørrer og inddamper fungerer på såvel teoretisk som praktisk niveau.
Viden om og forståelse for hvordan tørrer og inddamper er opbygget og virker.
Viden om og forståelse for hvordan tørrer og inddamper indgår som delelementer af det samlede procesforløb.
Viden om køleprocesser, transport og energirigtig produktion.
Viden om hvilke faktorer der påvirker slutprodukterne.
Viden om og forståelse for hvordan mølleanlæg er opbygget.
Viden om hvordan formaling udføres på såvel teoretisk som praktisk niveau.
Viden om hvordan råvarekvalitet og hygiejne påvirker slutprodukterne.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Selvstændigt udpege opmærksomhedspunkter, udtage prøver og vurdere måleresultater samt udføre korrigerende handlinger.
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet.
Selvstændigt og i samarbejde med andre betjene udstyr til behandling af mølle og formaling af fiskemel.
Selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere drift, fejlfinde, vedligeholde og foretage mindre reparationer samt udskifte defekte dele for de mest almindeligt forekomne fejl og driftsforstyrrelser.

Fagnummer: 49536 Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75