Industri_og_h__ndv__rk_hero_1800x375

Betjening af hydrauliske styringer for operatører

Kort fortalt

Deltageren kan anvende hydraulisk udstyr i procesindustrien ud fra kendskab til komponenter, systemopbygning, olier og sikkerhed.

Betjening af hydrauliske styringer for operatører

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører, som arbejder i procesvirksomheder.

Beskrivelse: På baggrund af viden om fysiske grundprincipper for væsker og tryk kan deltageren betjene hydrauliske styringer på produktionsanlæg herunder styringer til afspærringsventiler,løfteanordninger og transportveje. Deltagerne har desuden viden om systemopbygning, hydraulikkomponenter, hydraulikolier og sikkerhed i forbindelse med betjeningen af forskellige hydrauliksystemer.

Fagnummer: 44215 Betjening af hydrauliske styringer for operatører Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.086,40