Landmand_undergruppe

Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af maskiner til udbringning af gødning.

Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20930 - Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner

Målgruppe: Målgruppen for kurserne er traktor- og jordbrugsmaskinførere beskæftiget på landbrugsbedrifter og maskinstationer.

Beskrivelse: Deltageren kan, med henblik på optimal udnyttelse af maskinerne, klargøre, indstille og betjene udvalgte maskiner til udbringning af gødning, herunder montere relevant udstyr.
Deltageren kan, med udgangspunkt i maskinernes instruktionsbog, foretage daglig og periodisk vedligeholdelse, herunder foretage udskiftning af sliddele.
Deltageren kan foretage simpel fejlfinding og udføre ukomplicerede reparationer på maskiner til udbringning af gødning, herunder vurdere, hvornår reparationsopgaver bør overlades til professionelle reparatører og rentabiliteten ved en renovering.
Deltageren kan overholde de sikkerhedsregler, sikkerhedsforhold og færdselsregler, som er forbundet med kørsel, anvendelse og vedligeholdelse af maskiner til udbringning af gødning.

Fagnummer: 20930 Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.062,00