Bus_undergruppe(2)

Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Kort fortalt

Deltageren kan assistere handicappede med deres hjælpemidler og gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel.

Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får som buschauffør kendskab til handicappedes behov for assistance med hjælpemidler som f.eks. kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde
  • Du kommer til at kunne gennemføre en pålidelig og professionel befordring
  • Du for en forståelse for de holdnings- og omgivelsesmæssige barrierer
  • Du får kendskab til kommunikationsmetoder i relation til syns- og hørehæmmede passagerer
  • Du kommer til at kunne skelne mellem hvad passagerer med nedsat mobilitet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand til at gøre og hvad du kan hjælpe med
Info om fag
40883 - Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Målgruppe: Buschauffører der kører, eller ønsker at køre, bybus eller rutebil.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter endt uddannelse, arbejde med befordring af handicappede passagerer i den ordinære rutetrafik på en professionel og pålidelig måde. Herunder have færdigheder og kendskab til:

- den enkeltes behov for assistance med hjælpemidler, som fx kørestol, rollator mm
- de anerkendte hjælpehunde og deres roller
- de holdnings- og omgivelsesmæssige barrierer, som fysisk & psykisk handicappede har
- at udvise en hensigtsmæssig adfærd i befordringsmæssig sammenhæng
- kommunikationsmetoder i relation til syns- og hørehæmmede passagerer
- at skelne mellem, hvad passagerer med nedsat mobilitet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand til at gøre.
- de generelle regler og uddannelseskrav jf. Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 om Buspassagerers rettigheder

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Fagnummer: 40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.451,70