D__rmand_vagt_undergruppe

Basisuddannelse for P-vagter

Kort fortalt

Du får en grundlæggende viden om regler og arbejdsopgaver for P-vagter.

Basisuddannelse for P-vagter

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

Dette kursus består af to fag:

48909 - Basisuddannelse for P-vagter

  • Du får kendskab til gældende love og regler samt forskellen på private og offentlige parkeringsområder
  • Du lærer de grundlæggende kommunikative begreber, du kan bruge i dit daglige arbejde
  • Du får en interkulturel forståelse
  • Du lærer at bruge PDA (Personal Digital Assistent) og fotodokumentation


42730 - Introduktion til førstehjælp på jobbet

  • Du får en introduktion til førstehjælp på jobbet
  • Du lærer de elementære færdigheder i nødflytning og livreddende førstehjælp og alarmering
  • Du får indblik i førstehjælpens betydning
Info om fag
48909 - Basisuddannelse for P-vagter

Målgruppe: Personer der er ansat som P-vagt eller ønsker ansættelse som P-vagt.

Beskrivelse: P-vagtens opgaver
Deltageren kender formålet med Parkeringskontrollen.
Deltageren kender fælles regler og forskellen på private og offentlige parkeringsområder,
herunder aftalelov og færdselslov.

Arbejdsmilgø og ergonomi
Deltageren har kendskab til at udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt – herunder
forståelse for betydningen af
- Godt fodtøj
- Gå og stå stillinger
- Hvordan udstyr bæres korrekt
- Sammenhæng mellem kost, søvn og motion for at kunne udføre sit arbejde sundhedsmæssigt forsvarligt.

Service, kommunikation og konflikthåndtering
Deltageren kan på baggrund af en viden om grundlæggende kommunikative begreber udvise en professionel kundeservice og kommunikation.
Deltageren kan
- Inddrage viden om kommunikation og konflikthåndtering, så risikoen for fysiske konflikter
minimeres
- Differentiere sit kropssprog, sprog og attitude i forhold til forskellige P-vagt opgaver og situationer.
- Skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd, og kan anvende dette i sin personlige fremtræden og adfærd i sin rolle som P-vagt.
- Inddrage viden om psykisk syge og udadreagerende mennesker i forbindelse med kommunikation og adfærd.

Interkulturel forståelse
Deltageren har viden om det multikulturelle samfund, og kan begå sig hensigtsmæssigt og professionelt som P-vagt blandt mennesker/grupper med forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde.
Desuden kan deltageren inddrage viden om kulturforskelle i kommunikation og adfærd.

PDA (Personal Digital Assistent) anvendelse og fotodokumentation
Deltageren kan med baggrund i viden om, hvad PDA er, anvende denne i sit arbejde som P-vagt.
Deltageren kan anvende foto som dokumentation for sit arbejde og i henhold til persondataforordningen.

Fagnummer: 48909 Basisuddannelse for P-vagter Varighed 4,6 dage AMU-pris: DKK 956,80 Uden for målgruppe: DKK 3.243,45