Airport_undergruppe

Basisuddannelse Airport Security

Kort fortalt

Uddannelsen er en basisuddannelsen for medarbejdere i security i lufthavnene.

Basisuddannelse Airport Security

03-04-2023
Airport Security Basisuddannelse
Ekstern undervisningssted Vilhelm Lauritzens Alle 1 2770 Kastrup
13 dage Daghold
Basisuddannelse Airport Security

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

Du får grundlæggende viden om:  

  • Security-arbejde
  • Adgangskontrol
  • Kommunikation og konflikthåndtering 
  • Eftersyn af bagage
  • Personeftersyn
Info om fag
49006 - Basisuddannelse Airport Security

Målgruppe: Er kun for ansatte i lufthavnenes security.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med securityarbejde
Anvende viden om tidligere terrorhandlinger, der har været gennemført i Danmark og i udlandet samt viden om det aktuelle trusselsniveau
Anvende viden om de retlige rammer, der gælder for luftfartssikkerhed i forbindelse med:
- National lovgivning
- International lovgivning
- Relevante myndigheder på securityområdet
- Undtagelser for sikkerhedskontrol og særlige sikkerhedsprocedurer

I forbindelse med adgangskontrol til en lufthavn
Anvende sin viden om de regler, der gælder for adgang til en lufthavn, herunder reglerne om adgangskontrol og id-kortsystemer ved:
- Lufthavnens overordnede opbygning
- Adgangsveje
- Regler for adgang
- Adgangskrav til airside, SRA, C-SRA
- Bilpas
- Forskellige typer af adgangskontrolsystemer
- Adgangskort, der benyttes på lufthavnen
- Regler for spærring af kort
- Rejsehjemler for passagerer

I forbindelse med eftersyn profilering, kommunikation og konflikthåndtering
Reagere hensigtsmæssigt på handlinger, der falder uden for normalbilledet, og kommunikere tydeligt og med overbevisning herunder:
- Profilering af personer ud fra adfærd
- Håndtering af persontyper i forskellige situationer
- Hvordan forskellige persontyper i forskellige situationer antastes på en korrekt måde
- Forhold, der kan påvirke en securitymedarbejders performance
- Kommunikationsprincipper og situationsbestemt kommunikation
- Kropssprog

I forbindelse med eftersyn
Identificere forbudte genstande og anvende procedurer for fund af forbudte genstande jf.:
- EU forbudslister
- Dansk knivlov
- Procedurer for fund af forbudte genstande
- Procedurer for skydevåben
- Elementer i en IED
- Procedurer for fund af eksplosive indretninger
- Lovgivning og procedurer for farligt gods
- Generelle væskeregler
- Rapportering, registrering/indberetning

I forbindelse med eftersyn af personer, håndbagage, medbragte genstande og indskrevet bagage:
Betjene det benyttede udstyr, herunder kende til:
- Sikkerhedskontrolstedets opbygning
- Securitymedarbejdernes arbejdsområder og eftersynsmetoder
- Sikkerhedsudstyrets kapacitet og begrænsninger
- Screeningsmetoderne
- Udstyrets opbygning, funktionalitet, menuer og betjeningsfunktionaliteter
- Mulige fejlkilder på udstyr
- Test af det benyttede udstyr

Udføre manuelt eftersyn af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte genstande afsløres, herunder:
- Anvende eftersynsmetodikker/teknikker, der sikrer, at alle områder på person og i bagage
samt indhold efterses
- Vide hvor og hvordan forbudte genstande kan skjules på personer
- Brug af visitationslokale - videregående eftersyn
- Vide hvor og hvordan forbudte genstande kan skjules i bagage og medbragte genstande
- Reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

Anvende viden om krav til beskyttelse af sikkerhedskontrolleret indskrevet bagage, herunder:
- Hvordan sikkerhedskontrolleret indskrevet bagage skal opbevares
- De forskellige former for krav til beskyttelse af indskrevet bagage

I forbindelse med beredskab/nødsituationer
Anvende sin viden om relevante beredskabsprocedurer, man kan komme ud for i en lufthavn, herunder:
- Forskellige nødsituationer, der kan opstå i en lufthavn
- Lufthavnens evakueringsplan og -procedure
- Reetablering af statusområder på baggrund af kontaminering
- Andre relevante beredskabsprocedurer

I forbindelse med personeftersyn ved brug af ETD eller securityscanner
Betjene det benyttede sikkerhedsudstyr, herunder kende til:
- Sikkerhedsudstyrets kapacitet og begrænsninger
- Udstyrets opbygning, funktionalitet, menuer og betjeningsfunktionaliteter
- Test af det benyttede udstyr
- Metoder, der anvendes ved nedbrud på udstyret
Foretage ETD test af person
Foretage eftersyn ved ETD alarm
Analysere de skærmbilleder securityscanneren frembringer
Udføre målrettet eftersyn

...

Fagnummer: 49006 Basisuddannelse Airport Security Varighed 13 dage AMU-pris: DKK 1.664,00 Uden for målgruppe: DKK 7.897,40