Airport_undergruppe

Basisuddannelse Airport Security

Kort fortalt

Uddannelsen er en basisuddannelsen for medarbejdere i security i lufthavnene.

Basisuddannelse Airport Security

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

Du får grundlæggende viden om:  

  • Security-arbejde
  • Adgangskontrol
  • Kommunikation og konflikthåndtering 
  • Eftersyn af bagage
  • Personeftersyn
Info om fag
49006 - Basisuddannelse Airport Security

Målgruppe: Er kun for ansatte i lufthavnenes security.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med securityarbejde
Anvende viden om tidligere terrorhandlinger, herunder cyberangreb, der har været gennemført i Danmark og i udlandet samt viden om det aktuelle trusselsniveau
Anvende viden om den generelle lovgivning, der gælder for security, herunder cybersikkerhed i forbindelse med:
- National lovgivning
- International lovgivning
- Relevante myndigheder på securityområdet
- Undtagelser for sikkerhedskontrol og særlige sikkerhedsprocedurer

I forbindelse med adgangskontrol til en lufthavn
Anvende sin viden om de regler, der gælder for adgang til en lufthavn, herunder reglerne om adgangskontrol og id-kortsystemer ved:
- Lufthavnens overordnede opbygning
- Adgangsveje
- Regler for adgang
- Adgangskrav til airside, SRA, C-SRA
- Bilpas
- Forskellige typer af adgangskontrolsystemer
- Adgangskort, der benyttes på lufthavnen
- Regler for spærring af kort
- Rejsehjemler for passagerer

I forbindelse med eftersyn profilering, kommunikation og konflikthåndtering
Reagere hensigtsmæssigt på handlinger, der falder uden for normalbilledet, og kommunikere tydeligt og med overbevisning herunder:
- Profilering af personer ud fra adfærd
- Håndtering af persontyper i forskellige situationer
- Hvordan forskellige persontyper i forskellige situationer antastes på en korrekt måde
- Forhold, der kan påvirke en securitymedarbejders performance
- Kommunikationsprincipper og situationsbestemt kommunikation
- Kropssprog

I forbindelse med opretholdelse af en robust og modstandsdygtig sikkerhedskultur på arbejdspladsen
Anvende viden om:
- God sikkerhedskultur
- God sikkerhedskultur
- Truslen fra insidere
- Tegn på radikalisering

I forbindelse med cybersikkerhed
Kan redegøre for hvordan egen adfærd kan forebygge brud på cybersikkerheden
Kan følge beskrevne procedurer for brud på cybersikkerhed

I forbindelse med eftersyn
Identificere forbudte genstande og anvende procedurer for fund af forbudte genstande jf.:
- EU forbudslister
- Dansk knivlov
- Procedurer for fund af forbudte genstande
- Procedurer for skydevåben
- Elementer i en IED
- Procedurer for fund af eksplosive indretninger
- Lovgivning og procedurer for farligt gods
- Generelle væskeregler
- Rapportering, registrering/indberetning

I forbindelse med eftersyn af personer, håndbagage, medbragte genstande og indskrevet bagage:
Betjene det benyttede udstyr, herunder kende til:
- Sikkerhedskontrolstedets opbygning
- Securitymedarbejdernes arbejdsområder og eftersynsmetoder
- Sikkerhedsudstyrets kapacitet og begrænsninger
- Screeningsmetoderne
- Udstyrets opbygning, funktionalitet, menuer og betjeningsfunktionaliteter
- Mulige fejlkilder på udstyr
- Test af det benyttede udstyr

Udføre manuelt eftersyn af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte genstande afsløres, herunder:
- Anvende eftersynsmetodikker/teknikker, der sikrer, at alle områder på person og i bagage
samt indhold efterses
- Vide hvor og hvordan forbudte genstande kan skjules på personer
- Brug af visitationslokale - videregående eftersyn
- Vide hvor og hvordan forbudte genstande kan skjules i bagage og medbragte genstande
- Reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

Anvende viden om krav til beskyttelse af sikkerhedskontrolleret indskrevet bagage, herunder:
- Hvordan sikkerhedskontrolleret indskrevet bagage skal opbevares
- De forskellige former for krav til beskyttelse af indskrevet bagage

I forbindelse med beredskab/nødsituationer
Anvende sin viden om relevante beredskabsprocedurer, man kan komme ud for i en lufthavn, herunder:
- Forskellige nødsituationer, der kan opstå i en lufthavn
- Lufthavnens evakueringsplan og -procedure
- Reetablering af statusområder på baggrund af kontaminering
- Andre relevante beredskabsprocedurer

I forbindelse med personeftersyn ved brug af ETD eller securityscanner
Betjene det benyttede sikkerh...

Fagnummer: 49006 Basisuddannelse Airport Security Varighed 13 dage AMU-pris: DKK 2.704,00 Uden for målgruppe: DKK 8.709,75