Automatik_undergruppe

Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb

Kort fortalt

Deltageren opnår grundlæggende viden omkring hydrauliske systemer og energikilder på et automatisk anlæg, kendskab til sikkerhed ved anvendelse af hydraulik samt viden om, hvordan et hydraulisk anlæg aflåses for utilsigtet indkobling, herunder hvordan tryk aflastes i forbindelse med reparation. Viden omkring dokumentation, kendskab til komponenter og sensorer, assistere ved fejlfinding og fejlretning.

Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb

03-09-2024
Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
3 dage Daghold
03-12-2024
Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
3 dage Daghold
Info om fag
48119 - Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til alle, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, og som har behov for grundlæggende viden omkring hydrauliske anlæg på automatiske maskiner og anlæg eller automatiserede anlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå og anvende:
- Grundlæggende viden omkring hydrauliske systemer og energikilder, herunder kendskab til opbygning af det hydrauliske system på et automatisk anlæg, endvidere grundlæggende viden omkring kraftoverførsel med hydrauliske systemer.
- Viden omkring hydraulisk dokumentation samt fået kendskab til de enkelte hydrauliske komponenter og sensorer på et automatisk anlæg, herunder kunne beskrive deres funktion samt udpege og kontrollere disse for korrekt funktion.
- Grundlæggende viden omkring hydrauliske cylindre, ventiler, trykbegrænsning og pumper, der anvendes på et automatisk anlæg.
- Viden om sikkerhedskrav i forbindelse med anvendelse af hydraulik på automatiske anlæg, endvidere viden om hvordan et hydraulisk anlæg aflåses for utilsigtet indkobling, herunder hvordan tryk aflastes i forbindelse med reparation.

Derudover kan deltageren:
- Assistere ved fejlfinding og fejlretning på hydrauliske systemer på et automatisk anlæg, herunder aflæse hydrauliske tryk og endvidere indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.
- Assistere ved forebyggende vedligeholdelsesarbejde på hydrauliske systemer, herunder overholde krav til renlighed ved arbejde på hydrauliske systemer.

Fagnummer: 48119 Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70