Proces_undergruppe

Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab

Kort fortalt

Deltageren opnår grundlæggende viden omkring elektricitet, herunder kendskab til farer, grænseflader og sikkerhedsafstande, der er gældende ved arbejde nær elektriske installationer på automatiske anlæg samt aflåsning af anlæg, værktøj og hjælpeudstyr. Endvidere viden om elektrisk dokumentation og kendskab til funktion af og fejlfinding på elektriske komponenter og sensorer på et automatisk anlæg.

Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48118 - Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til alle, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, og som har behov for grundlæggende viden omkring elektriske anlæg på automatiske maskiner og anlæg eller automatiserede anlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå og anvende:
- Grundlæggende viden omkring elektricitet, herunder kendskab til de farer, der kan opstå ved arbejde nær elektriske installationer, endvidere kendskab til de grænseflader og sikkerhedsafstande, der findes ved arbejde nær elektriske anlæg på automatiske anlæg samt specielle krav til værktøj og hjælpeudstyr.
- Grundlæggende viden omkring elektriske energikilder og energioverførsel, herunder kendskab til opbygning af det elektriske forsyningsnet.
- Viden om hvordan et elektrisk anlæg aflåses for utilsigtet indkobling.
- Viden omkring elektrisk dokumentation samt fået kendskab til de enkelte elektriske komponenter og sensorer på et automatisk anlæg, herunder kunne beskrive deres funktion samt udpege og kontrollere disse for korrekt funktion.

Derudover kan deltageren:
- Assistere ved fejlfinding og fejlretning på elektriske systemer på et automatisk anlæg, herunder indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Fagnummer: 48118 Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70