Proces_undergruppe

Automatiske anlæg, basis automation

Kort fortalt

Deltageren opnår grundlæggende viden omkring automation og styring af automatiske anlæg, hvor der anvendes elektriske, pneumatiske og programmerbare/PLC komponenter. Viden om dokumentation på mindre automatiske anlæg, assistere ved fejlfinding og fejlretning samt kendskab til sikkerhed på automatiske anlæg, herunder viden om grænseflader samt viden om hvordan et anlæg aflåses.

Automatiske anlæg, basis automation

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48117 - Automatiske anlæg, basis automation

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til alle, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, og som har behov for grundlæggende viden omkring automatisering på automatiske maskiner og anlæg eller automatiserede anlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå og anvende:
- Grundlæggende viden omkring automation og styring af automatiske anlæg, hvor der anvendes elektriske, pneumatiske og programmerbare PLC komponenter, herunder viden omkring hvordan produktion kan optimeres via automation.
- Viden omkring anvendelse og funktion af pneumatiske styringer, relæteknik og PLC teknik.
- Viden omkring dokumentation på et mindre automatisk anlæg samt fået kendskab til de enkelte elektriske og pneumatiske komponenter og sensorer på et anlæg, herunder kunne beskrive deres funktion samt udpege og kontrollere disse for korrekt funktion.
- Viden om sikkerhedskrav i forbindelse medanvendelse af automatiske styringer på maskiner og anlæg, herunder viden omkring grænseflader og om hvordan et anlæg aflåses for utilsigtet indkobling.

Derudover kan deltageren:
- Assistere ved fejlfinding og fejlretning på styringssystemer på et automatisk anlæg, herunder indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.
- Assistere ved forebyggende vedligeholdelsesarbejde på automatiske anlæg.

Fagnummer: 48117 Automatiske anlæg, basis automation Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50