Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Assistenten som nøgleperson

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du kan bidrage til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde. Du får styrket dine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør inden for dit ansvarsområde.

Assistenten som nøgleperson

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47748 - Assistenten som nøgleperson

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter med funktioner som nøgleperson eller ressourceperson.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage funktionen som ressource- eller nøgleperson på baggrund af viden om plejens organisering, funktionens ansvarsområde samt nøglepersonfunktionens essentielle kompetencekrav som vidensperson, formidler og ambassadør.

Deltageren kan kontinuerligt opdatere egen faglig viden og kan endvidere kritisk vurdere og reflektere over ny viden i forhold til at omsætte denne i praksis.

Deltageren kan identificere behov for praksisudvikling, herunder i samarbejde med ledelsen udpege særlige fokus- og indsatsområder. Ligeledes kan deltageren bidrage til udarbejdelse af lokale procedurer og retningslinjer inden for området, og dermed være medansvarlig for kvalitetssikring.

Deltageren kan varetage rollen som vidensformidler og tage medansvar for videndeling, ligesom deltageren kan fungere som faglig sparringspartner samt oplære kolleger og elever inden for nøglefunktionsområdet.

Fagnummer: 47748 Assistenten som nøgleperson Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75