service_hovedgruppe

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

Kort fortalt

Deltageren kan udføre rengøringsarbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne. Deltageren kan endvidere yde livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
21-11-2022
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
4 dage Daghold
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at anvende rengøringsmidler og maskiner ifølge brugsanvisningerne
  • Du får viden om sikkerhed og det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Du lærer at udøve livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig sygdom
  • Du lærer at yde førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger, el-ulykker, forgiftninger mm
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med arbejdsmiljø
udføre rengøringen
- sikkert og forsvarligt i forhold til
- at forebygge arbejdsskader
- at forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi
- hensynet til omgivelserne

I forbindelse med brug af rengøringskemi, redskaber og maskiner
følge sikkerhedsdatablade
følge regler for arbejdsmiljø
bruge egnede personlige værnemidler

Ved informationssøgning
søge relevant information om
- rettigheder og pligter
- arbejdsmiljø, herunder
- arbejdspladsvurdering (APV)
- fysisk
- kemisk
- psykisk

I forbindelse med førstehjælp
give hjertelungeredning (HLR) ved
- ulykker
- pludselig opstået sygdom
give førstehjælp ved fx
- livstruende blødninger
- forbrændinger
- ætsninger
- el-ulykker
- forgiftninger
- småskader
bruge øjenskyller

Fagnummer: 49366 Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 512,00 Uden for målgruppe: DKK 2.589,20