Plejefamilie_undergruppe

Arbejdet som netværksplejefamilie

Kort fortalt

I uddannelsen lærer du at drage omsorg for et barn eller en ung i relation til at være godkendt som netværksplejefamilie. Du lærer at støtte barnet/den unges udvikling med udgangspunkt i formålet med anbringelsen og om at inddrage barnet/den unges perspektiver i arbejdet. Du får desuden viden om relevant lovgivning indenfor netværkspleje.

Arbejdet som netværksplejefamilie

06-09-2024
Arbejdet som netværksplejefamilie
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
4 dage Daghold
Info om fag
48571 - Arbejdet som netværksplejefamilie

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende specifikt godkendte netværksplejefamilier.

Beskrivelse:
Deltageren kan drage omsorg for et barn eller en ung, på baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og udfordringer det medfører, at være konkret godkendt plejefamilie, herunder netværksplejefamilie.
Deltageren kan støtte barnets/den unges faglige, sociale og personlige udvikling med afsæt i formålet med anbringelsen, barnets/den unges historie og særlige behov samt med forståelse for følgerne af anbringelsen. Herunder inddrage barnet/den unges perspektiver og medvirke til at skabe sammenhæng i barnet/den unges liv.
Deltageren kan, med afsæt i refleksion over egen rolle, som en del af det konkrete barns/den konkrete unges netværk, respektfuldt støtte barnet/den unges relation til forældre og andre betydningsfulde personer i barnets/den unges liv.
Deltageren kan udføre arbejdet som konkret godkendt plejefamilie ud fra relevant lovgivning, omkring særlig støtte til børn og unge samt rammerne for plejefamiliens arbejde. Herunder indgå i relevant og forpligtende samarbejde med myndighedspersoner og andre professionelle omkring barnet/den unge, fx fra dag- skole- og fritidstilbud.

Fagnummer: 48571 Arbejdet som netværksplejefamilie Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00