Plejefamilie_undergruppe

Arbejdet som aflastningsfamilie

Kort fortalt

På uddannelsen lærer deltageren at yde omsorg for børn og unge i aflastning med afsæt i barnets/den unges særlige behov og formålet med handleplanen. Der er desuden fokus på, hvordan man etablerer relation til barnet/den unge og samarbejder med forældrene og andre aktører. Deltageren får kendskab til relevant lovgivning og de krav, arbejdet som aflastningsfamilie stiller til egne ressourcer.

Arbejdet som aflastningsfamilie

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42920 - Arbejdet som aflastningsfamilie

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte personer, der arbejder som aflastningsfamilier, eksempelvis pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan i sin funktion som aflastningsfamilie yde omsorg for børn og unge i aflastning med udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges behov og formålet med handleplanen. Deltageren kan etablere relation til barnet eller den unge og samarbejde med forældrene og andre aktører i aflastningsperioden. I det arbejde har deltageren forståelse for børnenes forskellige baggrunde og de forskellige årsager, der kan begrunde aflastningsplejen.

Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af kendskab til de grundlæggende lovkrav for aflastningsfamiliers arbejde. Desuden har deltageren forståelse for sin egen rolle og kan reflektere over, hvilke krav arbejdet som aflastningsfamilie stiller til egne ressourcer og kompetencer.

Fagnummer: 42920 Arbejdet som aflastningsfamilie Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50