Dagtilbud_undergruppe

Arbejdet med for tidligt fødte børn

Kort fortalt

På baggrund af viden om det for tidligt fødte barn og de mulige fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske følger for barnet kan deltageren udarbejde en handleplan for barnet, samtidig med at deltageren kan observere evt. senfølger af den for tidlige fødsel. Derudover kan deltageren indgå i et respektfuldt samarbejde med forældrene samt i et tværfagligt samarbejde.

Arbejdet med for tidligt fødte børn

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40993 - Arbejdet med for tidligt fødte børn

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m. fl.

Beskrivelse: Deltageren kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. I samarbejde med pædagogen kan deltageren udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet.

Deltageren kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes.

Endvidere kan deltageren observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, videregive observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Fagnummer: 40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25