__ldrepleje_undergruppe

Arbejde med ældre i eget hjem

Kort fortalt

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

Arbejde med ældre i eget hjem

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42679 - Arbejde med ældre i eget hjem

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks. sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer, identificere aldringens normale forløb fysisk, psykisk, socialt og åndeligt, og kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer. Deltagerne kan anvende forebyggende foranstaltninger og derved stimulere den ældres muligheder for at bevare et højt funktionsniveau længst muligt i eget hjem.

Fagnummer: 42679 Arbejde med ældre i eget hjem Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50