Gartneri_anl__g_undergruppe

Anvendelse af stauder i grønne anlæg

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltageren med planlægning af grønne anlæg, hvor der indgår og anvendes forskellige typer af stauder som vigtige elementer. I arbejdet indgår kendskab til stauders forskellighed, vækstmåder, blomstringstider og farver. Der arbejdes med vækstbetingelser og jordens betydning for etablering og pleje af stauder i grønne anlæg.

Anvendelse af stauder i grønne anlæg

16-09-2024
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
15-09-2025
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
14-09-2026
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

·       Du lærer at identificere, beskrive og gruppere de forskellige typer af bunddækkestauder

·       Du lærer om staudernes forskellige vækstmåder, blomstringstider og farver

·       Du lærer om jordens betydning for etablering og pleje af stauder i grønne anlæg

·       Du lærer at udarbejde forslag til grønne anlæg, der primært består af stauder

·       Du vil kunne etablere staudebede med uafbrudte blomstringsforløb

Info om fag
44615 - Anvendelse af stauder i grønne anlæg

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner- og kirkegårdsområdet i videste forstand.

Beskrivelse: Deltageren kan identificere, beskrive og gruppere forskellige typer af:

Bunddækkestauder
Store prydstauder
Vildstauder
Prydgræsser

Deltageren kan udarbejde et forslag til et mindre grønt anlæg, hvor der indgår stauder, under hensyntagen til:

Vækstbetingelser
Jordbunds- og plejeforhold
Struktur og farver
Blomstringsforløb

Fagnummer: 44615 Anvendelse af stauder i grønne anlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75