HR___Ledelse_undergruppe

Anvendelse af personaledatabaser

Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren anvende registrering af f.eks. fravær, uddannelse og løn, oprette, redigere og slette poster, udarbejde udtræk fra databasen og sikre at lovgivningen overholdes i forbindelse med behandling af data.

Anvendelse af personaledatabaser

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40403 - Anvendelse af personaledatabaser

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver.Medarbejderen er i HR-funktionen beskæftiget med anvendelse af personaledatabaser.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende en personaledatabase til almindeligt forekommende personaleregistreringsopgaver såsom sygefravær, uddannelse mv., under hensyntagen til den gældende lovgivning på området. Deltageren kan oprette, redigere og slette poster i databasen samt foretage relevante dataudtræk og generere rapporter.

Fagnummer: 40403 Anvendelse af personaledatabaser Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95