Proces_undergruppe

Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at anvende og aflæse måleudstyr til måling af temperatur, pH, tryk, flow mv. og får kendskab til måleprincipper. Du lærer at vurdere måleresultater, registrere data, om målefejl, kalibrering og justering.

Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

26-09-2024
Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
Info om fag
46748 - Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til lokalvisende og teknologisk tidssvarende måleudstyr til måling af pH, tryk, flow og niveau.
Viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Betjene og aflæse lokalvisende måleudstyr anvendt i procesindustriel produktion til måling af temperatur.
Betjene og aflæse måleudstyr inden for mindst to andre områder (eksempelvis pH, tryk, flow, niveau mv.).
Vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og måleprincip, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering, og normaler.
Foretage registrering af procesdata.

Fagnummer: 46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.614,40