Patientrelateret_service_p___sygehus_undergruppe

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

Kort fortalt

Deltagerne opnår kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven.

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

23-09-2024
Anerkende kom. i omsorgsarbejdet
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du kan bruge anerkendende relationer i dit arbejde
  • Du får viden om Sundhedsloven, Serviceloven eller Dagtilbudsloven
  • Du lærer de anerkendende grundprincipper
  • Du får redskaber til anerkendende kommunikation
  • Du lærer om respektfuld, værdig og udviklende dialog
Info om fag
42834 - Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

Målgruppe: Medarbejdere, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse, og som arbejder med sundhed, omsorg og pleje eller pædagogisk arbejde. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, plejere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v.

Beskrivelse: I det daglige arbejde kan deltageren påtage sig det professionelle ansvar for at etablere anerkendende relationer i arbejde med sundhed, omsorg og pleje eller i pædagogisk arbejde. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i de relevante værdier, der afspejles i formålsparagraffen for enten sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven.

På baggrund af forståelse for anerkendende grundprincipper kan deltageren i sin daglige praksis anvende grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber.

Deltageren kan endvidere bidrage til og tage ansvar for respektfuld, værdig og udviklende dialog med brugere/børn/patienter, pårørende og kollegaer.

Fagnummer: 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25