Almen fødevarehygiejne

Kort fortalt

Deltagerne kan arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne. Deltageren kan anvende principper om egenkontrol og risikoanalyse samt påpege kritiske punkter. Deltagerne kan anvende viden om mikroorganismers til at hæmme mikroorganismers udvikling samt efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.

Almen fødevarehygiejne
23-08-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
23-08-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Fjernundervisning
27-09-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Slagelse Valbyvej 69 4200 Slagelse
3 dage Daghold
27-09-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
27-09-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Fjernundervisning
27-09-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
24-11-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
24-11-2021
Almen fødevarehygiejne
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Fjernundervisning
14-03-2022
Almen fødevarehygiejne
ZBC Slagelse Valbyvej 69 4200 Slagelse
3 dage Daghold
6 hold er skjult, klik her for at vise alle
Udfordringer med at regne, læse og stave? Få hjælp til vurdering af basale færdigheder, ring på 7242 2512.
Har du brug for IT-rygsæk kontakt venligst zbc-vejledning@zbc.dk i god tid inden kursusstart, så vi kan nå at have den klar.
Fra 2020 er der (for mange områder på AMU) indført prøver ved deltagelse på AMU-kursus. Din underviser vil informere omkring dette, herunder afholdelsesform, bedømmelseskriterier, bedømmelsesgrundlag samt tidspunkt for prøven.
Prøven skal bestås for at få udstedt AMU-bevis.
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

·       Du kan arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne

·       Du lærer principper om egenkontrol og risikoanalyse

·       Du kan påpege kritiske punkter

·       Du får viden om, hvordan du hæmmer mikroorganismers udvikling

·       Du lærer principperne for god personlig- og produktionshygiejne

Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Beskrivelse: Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Fagnummer: 45818 Almen fødevarehygiejne Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.054,15
Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.054,15
Fjernundervisning:
DKK 1.701,35
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik