__ldrepleje_undergruppe

Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

Kort fortalt

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere. Uddannelsen indgår som en selvstændig uddannelse i social- og sundhedsområdets efteruddannelsesstruktur for social- og sundhedshjælpere.

Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42678 - Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.

Beskrivelse: Med baggrund i egne praksiserfaringer kan deltagerne i den daglige kontakt tage udgangspunkt i den ældre borgers kulturelle baggrund. De kan arbejde ud fra en ældrepædagogisk synsvinkel på en sådan måde, at den ældres selvbestemmelse og aktive medvirken er størst mulig. Deltagerne kan derved aktivere den ældre borger fysisk, psykisk og socialt med henblik på at forebygge svækkelse og isolation, herunder genkende og reagere hensigtsmæssigt i mødet med den ældre borger i den sorg og krise, der er afledt af aldringen.

Fagnummer: 42678 Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 6.011,00