D__rmand_vagt_undergruppe

Ajourføring af retsregler og beredskabsopg. vagter

Kort fortalt

Deltageren er ajourført med ny lovgivning, som er gældende for vagtbranchen og kan med baggrund i denne, selvstændigt udføre arbejdsopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Desuden er deltageren fortrolig med sidste nyt i livreddende og almindelig førstehjælp og kan ud fra den viden udføre korrekt førstehjælp ved tilskadekomst af personer samt kan yde elementær brandbekæmpelse.

Ajourføring af retsregler og beredskabsopg. vagter

27-11-2024
Ajourføring af retsregler og beredskabsopg. vagter
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
Info om fag
49695 - Ajourføring af retsregler og beredskabsopg. vagter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt".

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med genopfriskning af lovgivning
udvise fortrolighed med ny og ændret lovgivning for vagtbranchen
udføre arbejdsopgaver ud fra gældende lovgivning
forstå, hvordan man løbende holder sig ajour med gældende love for vagt- og sikkerhedsbranchen
være fortrolig med sidste nyt inden for livreddende og almindelig førstehjælp
udføre korrekt
- førstehjælp
- elementær brandbekæmpelse.

Fagnummer: 49695 Ajourføring af retsregler og beredskabsopg. vagter Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50