ADR Repetition - Grundkursus + Tank

Kort fortalt

Repetition - grunduddannelse + tank omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods) og tanke, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

ADR Repetition - Grundkursus + Tank
01-11-2021
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
01-12-2021
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
05-01-2022
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
31-01-2022
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
21-03-2022
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
19-04-2022
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
02-05-2022
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
07-06-2022
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
5 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Uddannelsen giver dig ADR-kompetencer til stykgods og tanke, undtaget gods i klasse 1 og klasse 7 (uddannelsen skal repeteres hvert 5. år)
  • Du opfylder gældende krav, fastlagt i ADR-konventionen, angående national og international vejtransport af farligt gods

Bemærk!

  • Den daglige undervisningstid kan variere pga. særlige regler fra Beredskabsstyrelsen
  • Gebyr på kr. 270,- for udstedelse af ADR-bevis skal indbetales til Beredskabsstyrelsen efter bestået kursus
  • For at bevare kompetencen skal du i det sidste år, forud for gyldighedsperiodens udløb, deltage i en repetitionsuddannelse og bestå en eksamen
Info om fag

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager og tanke, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke, med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).

Fagnummer: 47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank Varighed 2,7 dage AMU-pris: DKK 340,20 Uden for målgruppe: DKK 2.748,96
Kursuspris
AMU:
DKK 340,20
Uden for målgruppe:
DKK 2.748,98
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik "læs mere" under holdene for at få oplyst pris
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik