Farligt_gods_undergruppe

ADR Repetition - Grundkursus + Tank

Kort fortalt

Repetition - grunduddannelse + tank omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods) og tanke, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

ADR Repetition - Grundkursus + Tank

24-06-2024
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
26-08-2024
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
23-09-2024
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
18-11-2024
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
18-12-2024
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
13-01-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
24-03-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
23-04-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
26-05-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
23-06-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
04-08-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
01-09-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
08-10-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
12-11-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
08-12-2025
ADR Repetition - Grund + tank
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,7 dage Daghold
12 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Uddannelsen giver dig ADR-kompetencer til stykgods og tanke, undtaget gods i klasse 1 og klasse 7 (uddannelsen skal repeteres hvert 5. år)
  • Du opfylder gældende krav, fastlagt i ADR-konventionen, angående national og international vejtransport af farligt gods

Bemærk!

  • Den daglige undervisningstid kan variere pga. særlige regler fra Beredskabsstyrelsen
  • Gebyr på kr. 270,- for udstedelse af ADR-bevis skal indbetales til Beredskabsstyrelsen efter bestået kursus
  • For at bevare kompetencen skal du i det sidste år, forud for gyldighedsperiodens udløb, deltage i en repetitionsuddannelse og bestå en eksamen
Info om fag
47714 - ADR Repetition - Grundkursus + Tank

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager og tanke, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke, med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).

Fagnummer: 47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank Varighed 2,7 dage AMU-pris: DKK 561,60 Uden for målgruppe: DKK 3.054,49