Farligt_gods_undergruppe

ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

Kort fortalt

Repetition - grunduddannelse + klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods), inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

24-06-2024
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
26-08-2024
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
23-09-2024
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
18-11-2024
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
18-12-2024
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
13-01-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
24-03-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
23-04-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
26-05-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
23-06-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
04-08-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
01-09-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
08-10-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
12-11-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
08-12-2025
ADR Repetition - Grund + kl.1
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,3 dage Daghold
12 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får repeteret hvordan du bedst transporterer farligt gods 
  • Du får opfrisket de vigtigste pointer fra dit ADR-bevis  
Info om fag
47707 - ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelsen, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
• Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.

Fagnummer: 47707 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 Varighed 2,3 dage AMU-pris: DKK 478,40 Uden for målgruppe: DKK 2.639,01