HR___Ledelse_undergruppe

Administration af MUS

Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren medvirke til at tilrettelægge MUS, sikre at de nødvendige redskaber i form af fx skemaer, samtalereferater mm. er til stede i forbindelse med samtalen samt at fastholde aftaler indgået i medarbejderudviklingssamtalen.

Administration af MUS

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40399 - Administration af MUS

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen er i HR-funktionen beskæftiget med medarbejderudvikling.

Beskrivelse: Deltageren kan bistå leder og medarbejder med at tilrettelægge medarbejderudviklingssamtaler (MUS), i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer herfor.

Deltageren kan sikre at de nødvendige redskaber i form af fx skemaer, samtalereferater mm. er til stede i forbindelse med samtalen.

Deltageren kan efter gennemført samtale registrere og behandle aftaler indgået på mødet mellem leder og medarbejder i overensstemmelse med virksomhedens retningslinier herfor og kan være med til at sikre, at der bliver fulgt op på MUS samtalerne fx i forhold til ønsker om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Fagnummer: 40399 Administration af MUS Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95