HR___Ledelse_undergruppe

Adm. håndtering af personalejuridiske formularer

Kort fortalt

Deltageren kan efter kurset rekvirere juridiske formularer, sikre at formularer udfyldes af rette vedkommende, kontrollere om de påkrævede oplysninger er givet og videregive korrekt udfyldte formularer til rette instans.

Adm. håndtering af personalejuridiske formularer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40407 - Adm. håndtering af personalejuridiske formularer

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan identificere og rekvirere relevante juridiske formularer såsom ansættelseskontrakter, ansøgninger og indberetninger til offentlige myndigheder mv. inden for almindeligt forekommende opgaver for HR.
Deltageren kan sikre, at relevante formularer udfyldes korrekt og af rette person eller personer. Endvidere kan deltageren identificere modtagere af udfyldte formularer samt videreekspedere samme.

Fagnummer: 40407 Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95