Airport_undergruppe

Airport Security - Adgangskontrol i en lufthavn

Kort fortalt

Uddannelsen er for medarbejdere i security i lufthavnene.

Airport Security - Adgangskontrol i en lufthavn

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49795 - Airport Security - Adgangskontrol i en lufthavn

Målgruppe: Kun for ansatte i lufthavenes security.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med adgangskontrol til en lufthavn
Anvende sin viden om de regler, der gælder for adgangskontrol til en lufthavn, herunder undtagelser og særlige sikkerhedsprocedurer
Redegøre for hvilke personer, der kan få adgang til en lufthavns afspærrede område
Redegøre for reglerne for adgangskontrol
Redegøre for undtagelser for adgangskontrol
Redegøre for lufthavnens anvendte adgangskontrolsystemer
Udvise evne til at udføre korrekt adgangskontrol og redegøre for:
- De forskellige typer af adgangshjemler til lufthavnens områder, herunder myndighedskort
- Indholdet af et id-kort og kontrol med id-kortets gyldighed og indehaverens identitet
- Procedure for bilpas
- Procedure for gæstekort

I forbindelse med patruljering og overvågning
Udvise viden om hvordan en lufthavn og dets faciliteter beskyttes, herunder patruljering og bevogtning
Redegøre for de forskellige grænselinjer i en lufthavn, der skal overvåges og patruljeres
Redegøre for overvågning af personer og køretøjer, herunder hvornår personer skal antastes i forskellige situationer
Udvise evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande og udføre opgaver i overensstemmelse med de beskrevne procedurer for fund af forbudte genstande
Redegøre for beredskabsprocedurer og forskellige nødsituationer, der kan opstå i en lufthavn
Redegøre for lufthavnens evakueringsplan og evakueringsprocedure
Reetablere statusområder på baggrund af kontaminering
Udvise evne til at håndtere personer med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde samt eventuelt uregerlige passagerer.

Fagnummer: 49795 Airport Security - Adgangskontrol i en lufthavn Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50