afmeldingsgebyr_og_till__gsydelser_hero

Udeblivelsesgebyr og tillægsydelser

Dette gælder for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere på en AMU-uddannelse eller enkeltfag optaget i en FKB (fælles kompetencebeskrivelse).

Kan du alligevel ikke deltage på et AMU-kursus, skal du eller din arbejdsgiver afmelde dig hurtigst muligt, så en anden kan få din plads. Er du tilmeldt som privatperson, har du mulighed for at sende en anden deltager efter nærmere aftale med skolen. Alle afbud skal ske skriftligt.

Udebliver du fra et hold gælder følgende:

Udeblivelse

Ved deltagerens udeblivelse fra uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Fritagelse for gebyr

Arbejdsgiveren fritages fra at betale gebyr:

  • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald
  • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet medarbejder med en anden, efter forudgående aftale med skolen af hensyn til eventuelle ventelister
  • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
  • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning

Tillægsydelser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold

Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.