VSA_undergruppe

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Kort fortalt

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

05-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
10-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
19-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
24-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
07-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
19-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
27-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
02-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
16-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
08-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
28-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
11-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
25-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
09-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
18-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
06-01-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
20-01-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
03-02-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
17-02-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
03-03-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
17-03-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
31-03-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
14-04-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
28-04-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
12-05-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
26-05-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
23-06-2025
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
Løbende optag
Vejen som arbejdsplads. Vordingborg 1. halvår 24
ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg
Daghold Åbent værksted
Løbende optag
Vejen som arbejdsplads. Roskilde 1. halvår 2024
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
Daghold Åbent værksted
13-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold
22-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
22-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Eksternt undervisningssted Jens Chr. Skous vej 1 4690 Haslev
2 dage Daghold
22-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Eksternt undervisningssted Jens Chr. Skous vej 1 4690 Haslev
2 dage Daghold
23-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Materialegården Brøndby Møllevej 10 2605 Brøndby
2 dage Daghold
28-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Materialegården Brøndby Møllevej 10 2605 Brøndby
2 dage Daghold
30-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Materialegården Brøndby Møllevej 10 2605 Brøndby
2 dage Daghold
Løbende optag
Vejen som arbejdsplads. Næstved 1. halvår 2024
ZBC Næstved Troensevej 2 4700 Næstved
Daghold Åbent værksted
34 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.496,20