HR___Ledelse_undergruppe

Supplerende viden om den nye ferielov

Kort fortalt

Efter kurset kan du informere om Ferielovens anvendelsesområde, i hovedtræk oplyse om Ferielovens bestemmelser om optjening og afvikling af ferie samt henføre konflikter til den nye ferielov.

Supplerende viden om den nye ferielov

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48757 - Supplerende viden om den nye ferielov

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver som allerede har gennemført kursus i ferieloven og som ønsker ajourføring i den nye ferielov.

Beskrivelse: Deltageren kan orientere medarbejderne om indfrysningsperioden, herunder reglerne herom, og medarbejdernes grundlæggende rettigheder og pligter i henhold til den nye ferielov. Deltageren kan desuden orientere medarbejderne om overgangen til samtidighedsferie og medarbejdernes rettigheder og pligter i forbindelse hermed.

Fagnummer: 48757 Supplerende viden om den nye ferielov Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95