Kok__tjener__ern__ring_undergruppe

Sikkerhed i receptionen

Kort fortalt

Du kan deltage i forebyggelse af krise- og katastrofesituationer og øge sikkerhedsniveauet. Desuden kan du efterleve planer og instrukser for sikkerhed, katastrofe og evakuering og agere relevant i sådanne situationer i forhold til omgivelserne herunder kan du aflæse gæsters adfærd.

Sikkerhed i receptionen

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49447 - Sikkerhed i receptionen

Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte receptionister ønsker at opnå kompetencer og viden inden for sikkerhed på hotel og restaurant og andre erhverv med kundekontakt som receptionist.

Beskrivelse: - Du kan på basis af indsigt i relevant lovgivning om beredskabsplaner og evakueringsplaner deltage i forebyggelse af krise-, sikkerhed-, risiko- og katastrofesituationer og hermed medvirke til at øge sikkerhedsniveauet for dig selv og andre.
- Du kan forholde dig til gæster og borgers adfærd samt håndtere din egen rolle og reaktion i krisesituationer.
- Du kan forholde dig kritisk og give input til planer og instrukser for sikkerhed, katastrofe og evakuering samt agere rationelt, fornuftsbaseret og hensigtsmæssigt i sådanne situationer i forhold til gæster, borger, personale og virksomhedens almene sikkerhed.
- Du kan aflæse og vurdere gæsters adfærd og handle mere hensigtsmæssig i forhold til den almene sikkerhed for dig selv, gæster, personale, borger og virksomheden.

Fagnummer: 49447 Sikkerhed i receptionen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50