Kok__tjener__ern__ring_undergruppe

Service til gæster med funktionsnedsættelse

Kort fortalt

Du kan forstå og anvende viden om oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper til at skabe unikke oplevelser sammen med gæster med funktionsnedsættelse. Anvende dialogbaseret interaktion og forventningsafstemme i mødet med gæsten i forhold til gæstens behov og krav. Anvende viden om produkt- og konceptkendskab til at skabe merværdi i mødet med gæsten, set i lyset af gæstens individuelle behov i forhold til gæstens mobilitet. Har opnået viden om regler og lovkrav i forhold til gæste med funktionsnedsættelse.

Service til gæster med funktionsnedsættelse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49373 - Service til gæster med funktionsnedsættelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med tilgængelighed for gæster med funktionsnedsættelse på hoteller og restauranter.

Beskrivelse: Du kan:
- forstå og anvende viden om oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper, interaktion, forventningsafstemning og produktkendskab, til at skabe en unik service i mødet med gæsten på restaurant eller hotel. Den unikke service sættes i relation til gæsten mobilitet.
- anvende dialogbaseret interaktion og forventningsafstemme i mødet med gæsten for at kunne imødekomme gæstens krav og behov.
- anvende viden om hotels- eller restaurantens produkt- og konceptkendskab til at skabe merværdi i mødet med gæsten i relation til gæstens mobilitet
- opnå viden om lovkrav samt mærkningsordning til at kunne vejlede gæster med funktionsnedsættelse om tilgængelighed i forbindelse med såvel turistgøremål som arbejdsrelateret gøremål

Fagnummer: 49373 Service til gæster med funktionsnedsættelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50