Landmand_undergruppe

Rottebekæmpelse / R2-opfølgningskursus (IDV)

Rottebekæmpelse / R2-opfølgningskursus (IDV)

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Er du landmand eller selvstændig erhvervsdrivende, og har du allerede R2-kurset, så du selv kan bekæmpe rotter og mus på din erhvervsejendom, så husk at få opdateret din autorisation i tide. Gyldigheden er 5 år.

Om opfølgningskurset

For at du ikke skal miste din autorisation, skal du tilmeldes et opfølgningskursus senest 6. måneder før autorisationens udløb (jf. §25, stk. 2). Når du har deltaget og gennemført opfølgningskurset lægges der 5 år til den resterende gyldighed.

Kurset har en varighed på 4 timer.

Når du har gennemført kurset indberetter skolen dette til Miljøstyrelsen, hvorefter du kan registrere dig i ”Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler” (MAB). Prisen for registrering i MAB er 466 kr. (2024 niveau). Al korrespondance mellem dig og Miljøstyrelsen kører via din e-Boks.

BEMÆRK! Når du tilmelder dig dette kursus, bekræfter du samtidig på tro og love, at du opfylder gældende adgangskrav, som fremgår på denne side.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 2307 af 6/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Kursusindhold og pris

Opfølgningskurset tager som udgangspunkt afsæt i ny lovning, ændrede regler og retningslinjer inden for:

  • Rottebekæmpelse
  • Brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen
  • Sundhed, sikkerhed m.v., som har betydning for rottebekæmpelsen, herunder resistensstrategi

samt

  • Ny teknologi inden for giftfri rottebekæmpelse (fælder, m.v.)
  • Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær- og sekundær forgiftning, mv.

Kursusprisen indeholder, udover undervisning, forplejning i form af morgenmad og formiddagsforfriskning inkl. 1 vand, der nydes ved reserveret bord i Food Hall. Kaffe/the kan afhentes i Food Hall hele dagen.

Adgangskrav

Du skal have et gyldigt R2-autorisationsbevis, med minimum 6 måneder til udløb.

Herudover skal du på kursusdagen fremvise gyldigt sprøjtecertifikat (gældende for R2-kurset) eller dit R2 autorisationsbevis (gældende for seneste R2 opdateringskursus)

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at ringe til kursussekretæren.

Gyldighed

Når du har bestået prøven, har du forlænget din autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

R2-opfølgningskurset giver dig fortsat adgang til at bekæmpe rotter på din egen erhvervsejendom ved brug af visse godkendte kemiske bekæmpelsesmidler, godkendt jf. bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.

Gyldigheden er forlænget med fem år. Vær opmærksom på, at autorisationen igen skal fornyes inden for den nye gyldighedsperiode ved at gennemføre gældende opfølgningskursus. 

Tilmelding til opfølgningskurset skal ske senest 6 måneder inden autorisationens udløb.