Rottebekæmpelse / R2-autorisationskursus

Rottebekæmpelse / R2-autorisationskursus
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

Er du landmand eller selvstændig erhvervsdrivende, har du med denne autorisation mulighed for selv at bekæmpe rotter og mus på din erhvervsejendom

Om kurset

Efter at have gennemført og bestået dette 1 dags kursus får du mulighed for at indkøbe, opbevare og bruge en række bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom. Du får samtidig en naturlig indsigt i den vigtige forebyggelse, lovgivning på området og bekæmpelsen i praksis.

Kurset har en varighed på 7 timer inkl. den afsluttende prøve, som skal bestås. Prøven er en traditionel multiple choice prøve i papirform.

BEMÆRK! Når du tilmelder dig dette kursus, bekræfter du samtidig på tro og love, at du opfylder gældende adgangskrav, som fremgår på denne side.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Kursusindhold

  • Lovgivning
  • Biologi og adfærd for gnavere (rotter og mus)
  • Forebyggelse
  • Bekæmpelse i praksis
  • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)

Adgangskrav

Du skal være personlig ejer af den erhvervsejendom, hvor bekæmpelsen skal finde sted.

Driver du et ApS eller A/S kan du ikke erhverve en R2-autorisation. Hvis landbruget er drevet som et I/S, kan interessentskabet ikke opnå R2-autorisation, men derimod kan de/-n eventuelle tinglyste ejer/-e af ejendommen opnå personlig autorisation. Det er en forudsætning herfor, at personen/-erne er personligt tinglyst som ejere af ejendommen og ikke I/S.

Personer med sprøjtecertifikat har adgang til kurset, men også andre kurser kan være adgangsgivende. Du skal i så fald kunne fremvise dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende indgår:

  • Lovgivning om kemikalier
  • Arbejdsmiljø og personlige værnemidler
  • Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter

Gyldighed

Når du har bestået prøven, har du autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

R2-autorisation giver dig adgang til at bekæmpe rotter på din egen erhvervsejendom ved brug af visse godkendte kemiske bekæmpelsesmidler, godkendt jf. bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.

R2-autorisation har en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre gældende opfølgningskursus.