Landmand_undergruppe

Rottebekæmpelse / R2-autorisationskursus (IDV)

Rottebekæmpelse / R2-autorisationskursus (IDV)

29-11-2024
Rottebekæmpelse / R2-autorisationskursus (IDV)
Zealand Business College C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
7 timer Daghold

Kursusinformation

Er du landmand eller selvstændig erhvervsdrivende, har du med denne autorisation mulighed for selv at bekæmpe rotter og mus på din erhvervsejendom

Om kurset

Efter at have gennemført og bestået dette 1 dags kursus får du mulighed for at indkøbe, opbevare og bruge en række bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom. Du får samtidig en naturlig indsigt i den vigtige forebyggelse, lovgivning på området og bekæmpelsen i praksis.

Kurset har en varighed på 7 timer inkl. den afsluttende prøve, som skal bestås. Prøven er en traditionel multiple choice prøve i papirform. 

Når du har gennemført og bestået kurset indberetter skolen det til Miljøstyrelsen, som herefter giver besked om, at du kan hente og købe din R2-autorisation i MAB. Denne kommer i din e-Boks. Ved udstedelse af autorisationen i MAB bliver du opkrævet et gebyr på 466 kr. (2024 niveau). Beløbet dækker Miljøstyrelsens omkostninger til drift af autorisationsordningen.


Ejerforhold - Driver du et ApS eller A/S kan du ikke erhverve en R2-autorisation. Hvis landbruget er drevet som et I/S, kan interessentskabet ikke opnå R2-autorisation, men derimod kan de/-n eventuelle tinglyste ejer/-e af ejendommen opnå personlig autorisation. Det er en forudsætning herfor, at personen/-erne er personligt tinglyst som ejere af ejendommen og ikke I/S.

Personer med sprøjtecertifikat har adgang til kurset, men også andre kurser kan være adgangsgivende. Du skal i så fald kunne fremvise dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende indgår:

  • Lovgivning om kemikalier
  • Arbejdsmiljø og personlige værnemidler
  • Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at ringe til kursussekretæren.


BEMÆRK! Når du tilmelder dig dette kursus, bekræfter du samtidig på tro og love, at du opfylder gældende adgangskrav, som fremgår på denne side.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 2307 af 6/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Kursusindhold og pris

  • Lovgivning
  • Biologi og adfærd for gnavere (rotter og mus)
  • Forebyggelse
  • Bekæmpelse i praksis
  • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)

Kursusprisen indeholder udover undervisning, forplejning i form af morgenmad, frokostbuffet inkl. 1 stk. frit valg af drikkevarer, der nydes ved reserveret bord i Food Hall. Hertil kommer frisk frugt og dagens kage. Kaffe/the kan afhentes i Food Hall hele dagen.

Gyldighed

Når du har bestået prøven, har du autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

R2-autorisation giver dig adgang til at bekæmpe rotter på din egen erhvervsejendom ved brug af visse godkendte kemiske bekæmpelsesmidler, godkendt jf. bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.

R2-autorisation har en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre gældende opfølgningskursus. Tilmelding til opfølgningskurset skal ske senest 6 måneder inden autorisationens udløb.