Industri_og_h__ndv__rk_hero_1800x375

Produktionskemi for operatører

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om faresymboler i forbindelse med korrekt udvælgelse og anvendelse af personlige værnemidler og at håndtere kemiske stoffer, herunder at opbevare og bortskaffe stofferne sikkerheds- og miljømæssigt korrekt.

Produktionskemi for operatører

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i virksomheder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Forståelse for betydningen af faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger i forbindelse med korrekt udvælgelse og anvendelse af personlige værnemidler.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
På baggrund af viden om enkle kemiske reaktionsmønstre håndtere kemiske stoffer, herunder opbevaring og bortskaffelse, på en sikkerheds- og miljømæssigt korrekt måde.
Arbejde efter virksomhedsfastlagte arbejdspladsbrugsanvisninger.

Fagnummer: 44216 Produktionskemi for operatører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40