Kok__tjener__ern__ring_undergruppe

Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Kort fortalt

Du vil ud fra viden om gældende bekendtgørelse og uddannelsesordning kunne planlægge og gennem-føre uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed, herunder motivere og vejlede eleverne gennem anerkendende og professionelle samtaler, så der også opstår en sammenhæng i deres uddannelse.

Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

19-11-2024
Praktikvejledning af ernæringsassistentelever
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
5 dage Daghold Garantikursus
Har du brug for IT-rygsæk kontakt venligst zbc-vejledning@zbc.dk i god tid inden kursusstart, så vi kan nå at have den klar.

Fra 2020 er der (for mange områder på AMU) indført prøver ved deltagelse på AMU-kursus. Din underviser vil informere omkring dette, herunder afholdelsesform, bedømmelseskriterier, bedømmelsesgrundlag samt tidspunkt for prøven.
Prøven skal bestås for at få udstedt AMU-bevis.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får et solidt kendskab til uddannelsesordningen
  • Du lærer, hvordan du bedst muligt kan støtte og vejlede eleven
  • Du får kendskab til motiverende og anerkendende værktøjer, du kan bruge i dine samtaler med eleven
  • Du kan vejlede eleven i brugen af ernæringsassistentbogen
Info om fag
48766 - Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til medarbejdere/ernæringsassistenter, som varetager opgaver i forbindelse med oplæring af ernæringsassistentelever inden for jobområdet.

Beskrivelse: Du kan ud fra viden om gældende bekendtgørelse og uddannelsesordning planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed.
Du kan motivere elever til at deltage aktivt i egen uddannelse.
Du kan vejlede og medvirke til at skabe sammenhæng i uddannelsen for ernæringsassistentelever på baggrund af elevens personlige og faglige forudsætninger.
Du kan gennemføre anerkendende og professionelle samtaler, der sikrer progression i elevens uddannelse i virksomheden.
Du kan anvende it-baserede redskaber til registrering og evaluering af elevens uddannelse.
Du kan vejlede og støtte eleven i brug af ernæringsassistentbogen.

Fagnummer: 48766 Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.666,50