Praktikopl__ring_undergruppe

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

Kort fortalt

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

03-02-2025
oplæringsvejl. SOSU/PA -elever, overbygning
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
12 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil kunne støtte elevers udvikling af erhvervsfaglige kompetencer
  • Du vil kunne inddrage relevante tværfaglige samarbejdspartnere til at understøtte elevens praktikmål
  • Du vil få kendskab til hvorledes du inddrager innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis
  • Du vil lære hvorledes du håndterer og forebygger konflikter i praktikvejledningen
  • Du vil lære at facilitere læreprocesser, der understøtter elevens individuelle læringsbehov
Info om fag
48381 - Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer

Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål

Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis

Deltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledning

Deltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksis

Deltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne

Deltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov

Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Fagnummer: 48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning Varighed 12 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 8.059,00