Praktikopl__ring_undergruppe

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

Kort fortalt

Uddannelsen er et specialmodul for uddannede praktikvejledere, der har behov for supplerende viden om særlige forhold i praktikvejledningen af EUX- eller talentsporselever, inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse. Modulet hjælper praktikvejlederen til at imødegå elever, der har et særligt talent for faget, med kvalificeret vejledning. Ligeledes arbejdes der med hvilken faglig synergi disse elever kan bringe praktikstedet.

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48383 - Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social-og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer

Beskrivelse:
Med afsæt i viden om talentspor og EUX kan deltageren tilrettelægge praktikforløb, inden for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent

Deltageren kan planlægge og give målrettet vejledning, der understøtter den ambitiøse og talentfulde elev i udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.

Deltageren kan inddrage tværfaglige samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af praktikvejledning til elever med EUX eller talentspor.

Deltageren kan anvende metoder i praktikvejledning, der understøtter EUX- og talentsporselevers innovative kompetencer i forhold til praksis

Fagnummer: 48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50