Arbejdsmiljo_21946-14_undergruppe_2023-2028

Pers. sikkerhed v. isocyanater med øget risiko

Kort fortalt

Du lærer at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt inden for arbejdsområder, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanter.

Pers. sikkerhed v. isocyanater med øget risiko

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21204 - Pers. sikkerhed v. isocyanater med øget risiko

Målgruppe: Kurset retter sig mod personer, som arbejder med isocyanatholdige materialer og stoffer på følgende måder: håndtering af ufuldstændigt hærdede artikler (f.eks. nyligt hærdet, stadig varm), støbeanvendelser, vedligeholdelse og reparation, der kræver adgang til udstyr, åben håndtering ved temperaturer over 45 grader celsius, sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse, sprøjtning med høj energi (f.eks. skum elastomerer), og andre anvendelser med samme udsættelse gennem huden og/eller ved indånding. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikatkurset "pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater".

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt kursus arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter gældende regler inden for arbejdsområder, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanater. Herunder kan deltageren:
Identificere, hvilke arbejdsprocesser, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanater.
Anvende de sikkerhedsforskrifter og beskyttelsesforanstaltninger, der knytter sig til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på arbejdsprocesser, der kan indebære øget risiko for at blive udsat for isocyanater.
Identificere specifikke risici for udsættelse for andre beskæftigede, end dem der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ved udførelse af de arbejdsprocesser, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanater.
Sørge for at andre beskæftigede, end dem der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke bliver udsat for sundhedsfarlig påvirkning i forbindelse med udførelse af de arbejdsprocesser, der kan indebære en øget risiko for udsættelse for isocyanater.

Fagnummer: 21204 Pers. sikkerhed v. isocyanater med øget risiko Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.095,45