Dagtilbud_undergruppe

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

Kort fortalt

Uddannelsen er en introduktion til at arbejde i dagtilbud. Efter uddannelsen kan du selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbuddet. Du får viden om børns grundlæggende behov og udvikling som en forudsætning for at fremme barnets trivsel, læring og dannelse. Du lærer at arbejde ud fra det fælles pædagogiske grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49777 - Pædagogmedhjælper i dagtilbud

Målgruppe: Pædagogmedhjælper i daginstitutioner og andre med tilsvarende funktioner.

Beskrivelse: Ud fra en forståelse for børns grundlæggende behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbud.

Deltageren:

Har indsigt i og kan handle ud fra lovgivning, kommunale og lokale retningslinjer for dagtilbuddet.
Kan handle ud fra det pædagogiske grundlag med særligt fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.
Kan reflektere over pædagogiske værdier og etik i arbejdet med børn i dagtilbud.
Kan bidrage til at styrke børns trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra viden om børns grundlæggende følelsesmæssige, sociale, kropslige, sproglige og kognitive udvikling.
Kan medvirke til at skabe læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse med forståelse af det enkelte barns særlige udviklingsbehov- og muligheder.
Kan arbejde med observationsmetoder og praksisfortællinger og har kendskab til evaluerings-metoder.
Kan reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med barnet.
Kan indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og samarbejde med kolleger omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse og de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi, og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.
Kan indgå i positive hverdagsdialoger og daglige samtaler med barnets forældre omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Fagnummer: 49777 Pædagogmedhjælper i dagtilbud Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 9.077,00