Proces_undergruppe

Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner

Kort fortalt

Deltageren opnår viden om og kan anvende grundideerne for operatørstyret vedligehold på automatiske industrimaskiner, hvor medarbejderinvolvering er en bærende faktor, herunder opnås også viden om de forhold der gælder når automatisk produktionsudstyr overtager arbejdsopgaver, samt vigtigheden af at produktionsudstyrets effektivitet er alles ansvar.

Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45577 - Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører og operatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling samt personer der er beskæftiget med produktionsplanlægning og vedligeholdsplanlægning.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende operatørstyret vedligehold på automatiske industrimaskiner, og kender de forhold, der gælder når automatisk produktionsudstyr overtager arbejdsopgaver og vigtigheden af produktionsudstyrets effektivitet.

Endvidere kan deltageren medvirke ved forøgelsen af effektiviteten for produktionsanlæg og udstyr, herunder medvirke ved individuel effektivitets forbedringer, operatørstyret vedligehold, planlagt vedligehold, træning i og forbedring af operatør- og vedligeholdelsesfærdigheder, udstyrsmanagement – forebyggelse af vedligehold og vedligeholdelsesfri design.

Deltageren kan anvende modeller for operatørstyret vedligehold, herunder deltage i operatørteams ved gennemførelse af rutinevedligehold, samt deltage i aktiviteter, der reducerer anlæggets nedbrud ved f.eks.rengøring og kontrol af anlæggets tilstand.

Deltageren kan udvælge særlige indsatsområder for vedligehold, registrere fejl, og deltage i udarbejdelse af standarder for rengøring, vedligehold, fejlfinding, kontrol og reparation, og kan assistere ved udarbejdelse af arbejdsinstruktioner samt gennemfører instruktionerne.

Fagnummer: 45577 Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50