Praktisk_myndighed_undergruppe

Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper

Kort fortalt

Efter kurset kan du i din myndighedsudøvelse håndtere problemstillinger ift. sårbare grupper eller stærke grupper og individer på en korrekt måde og under overholdelse af gældende regler.

Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper

01-11-2023
Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper
ZBC Næstved Troensevej 2 4700 Næstved
3 dage Daghold
08-11-2023
Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
3 dage Daghold
Info om fag
47936 - Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan i sin myndighedsudøvelse håndtere problemstillinger knyttet til særlige grupper og individer på en korrekt måde og under overholdelse af gældende regler, herunder:
- Udøve myndighed i forhold til sårbare grupper, som fx psykisk syge, misbrugere og traumatiserede og inddrage relevant viden om, hvordan disse håndteres mest hensigtsmæssigt i forskellige situationer.
- Udøve myndighed i forhold til stærke grupper og individer, som fx bander eller banderelaterede grupper, organiserede kriminelle mv. og inddrage relevant viden om de problemstillinger, adfærds- og reaktionsmønstre, herunder kulturens betydning, der knytter sig til forskellige grupper.

Fagnummer: 47936 Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 600,00 Uden for målgruppe: DKK 1.783,35