Praktisk_myndighed_undergruppe

Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper

Kort fortalt

Efter kurset kan du i din myndighedsudøvelse håndtere problemstillinger ift. sårbare grupper eller stærke grupper og individer på en korrekt måde og under overholdelse af gældende regler.

Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47936 - Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan i sin myndighedsudøvelse håndtere problemstillinger knyttet til særlige grupper og individer på en korrekt måde og under overholdelse af gældende regler, herunder:
- Udøve myndighed i forhold til sårbare grupper, som fx psykisk syge, misbrugere og traumatiserede og inddrage relevant viden om, hvordan disse håndteres mest hensigtsmæssigt i forskellige situationer.
- Udøve myndighed i forhold til stærke grupper og individer, som fx bander eller banderelaterede grupper, organiserede kriminelle mv. og inddrage relevant viden om de problemstillinger, adfærds- og reaktionsmønstre, herunder kulturens betydning, der knytter sig til forskellige grupper.

Fagnummer: 47936 Myndighedsudøvelse - ift sårbare og stærke grupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85